Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

AudéoSMART
Audéo SMART,το μικρτερο σστημα ακραση του κσμου, με πλρη ασρματη λειτουργικτητα, εναι η επιλογ, αν θλετε κορυφαες επιδσεις με το χειροκνητο λεγχο και απεριριστη συνδεσιμτητα. Audéo SMART χαρακτηριστικ SoundRecover για ενισχυμνη ακουστικτητα της υψηλς συχντητας ακος, ZoomControl με DirectTouch, DuoPhone, μια απαρμιλλος λση τηλεφνου.
AudéoMINI
Audéo ΜΙΝΙ, το μικρτερο Phonak ποτ, εναι για σας εν το μγεθος και τα καλλυντικ αποτελον κρια ζητματα. Εναι τσο μικρ και αυτματα μπορετε να το φορτε ακριβς και να το ξεχσετε .Το  Audéo MINI χει χαρακτηριστικ SoundRecover για ενισχυμνη ακουστικτητα της υψηλς συχντητας ακος, VoiceZoom, ομιλας, SoundFlow.
AudéoYES
Audéo YES το ξοχα σχεδιασμνο ασρματο ακουστικ βαρηκοας παρχει τη λση σε μα προηγουμνως λυτη πρκληση. Το Audéo YES που χει SoundRecover διευρνει το φσμα ακραση και αποκαθιστ τις υψηλς συχντητες λψης του πλρους φσματος των χων ακουστικς.
ExéliaArt
Η ακραση που θτει η βιομηχανα-σημεο αναφορς. Το EXELIA Art επαναπροσδιορζει αριστεα ως προς τις επιδσεις ακος, συνδεσιμτητα και την επιλογ. Τα χαρακτηριστικ του EXELIA Art εναι το SoundRecover, το οποο αποκαθιστ υψηλς συχντητας ακο, DuoPhone, μια καινοτμο λση για τηλεφωνικς κλσεις και ZoomControl, μια δυναττητα που σας βοηθ σε περιπτσεις που ο χος που θλετε να ακοσετε, δεν εναι πντα μπροστ σας.
Versáta
Η ζω εναι λα σχετικ με την προσαρμογ στην αλλαγ, ειδικ αν χετε ζσει μια ντονη ζω. Χρειζεστε να ακουστικ βαρηκοας που εναι αρκετ ευλικτο στε να φιλοξενσει τα συνεχς μεταβαλλμενα ηχητικ τοπα της ζως. Το ακουστικ βαρηκοας Versáta χει μια δυναττητα που ονομζεται SoundFlow, η οποα βελτιστοποιε συνεχς και αμσως τα βοηθματα ακος σας σε λα τα περιβλλοντα και περισστερο.
Certéna
Το Certéna ανκει στην τυπικ οικογνεια βοθημτων ακος και προσφρει μια πλρη επιλογ των μοντλων και αξεσουρ.Το Certéna εναι το μνο πρτυπο βοθημα ακρασης που προσφρει WhistleBlock Τεχνολογα, μια δυναττητα που σταματ το ενοχλητικ σφριγμα
Naída
Το Naída εναι σχεδιασμνο για τομα με μτρια-σοβαρ ως βαθι απλεια ακος. λα τα μοντλα Naída χουν  χαρακτηριστικ SoundRecover το οποο προβλπει κτακτα εππεδα ακουστικτητα και σαφνειας, να ελκυστικ σχεδιασμ, και αντοχ στο νερ.
Milo / MiloPlus
Τα Milo/Milo Plus επικεντρνονται στα ουσιδη: ποιτητα και αξιοπιστα σε προσιτ τιμ. Τα ακουστικ βαρηκοας εξυπηρετον  λους τους βαθμος της απλειας ακος και τη βελτωση της επικοινωνας με την ενσχυση της σαφνειας του λγου και τη διασφλιση νετη ακραση χρη στην προηγμνη τεχνολογα WhistleBlock
Niosmicro
 
Η μακρχρονη δσμευσ μας για τα παιδι με απλεια ακος μας ενπνευσε να δημιουργσουμε το Nios micro, να μικρ ελκυστικ ακουστικ βαρηκοας αφιερωμνο στα παιδι με πια ως μετρου βαθμο απλεια ακος.
Νios micro χει χαρακτηριστικ SoundRecover το οποο παρχει λη την  ακουστικτητα και σαφνεια που απαιτονται για την επτευξη των καλτερων αποτελεσμτων ομιλας και της γλσσα απ την πρτη μρα.
SaviaArt
Η Savia Art χει 12 διαφορετικ στυλ για να διαλξετε.
H Savia Art εναι εμπνευσμνη απ τη φση. Προσφρει να αποκλειστικ πακτο των χαρακτηριστικν γνωρισμτων πως NoWhistle Τεχνολογας, για την καταπολμηση του ενοχλητικο σφριγματος και αυτματου πιλτου που αλλζει αυτματα τις ρυθμσεις της ενσχυσης ακραση για να ταιριξει με τον εξωτερικ χο .Το Savia Art προσφρει επσης μια σειρ απ τηλεχειριστρια και FM επιλογς.
Eleva
Η οικογνεια Eleva χει 11 διαφορετικ στυλ για να διαλξετε.
Η Eleva εναι εμπνευσμνη απ τη φση για να προσφρει την ιδανικ ισορροπα μεταξ της απδοσης, νεσης και τιμς. Χαρακτηριστικ το TriPilot Eleva που προσαρμζει το ακουστικ για να ακοτε το περιβλλον σας. Για παροχς ευκολας το Eleva σας περιλαμβνει να τηλεχειριστριο και FM επιλογς.
eXtra
Το ακουστικ βαρηκοας eXtra χει 11 διαφορετικ μοντλα για να επιλξετε
Το eXtra εναι εμπνευσμνο απ τη φση, και προσφρει μεγλες δυναττητες σε προσιτ τιμ. Το χαρακτηριστικ SoundManager σε συνδυασμ με το EasyPhone σας εξασφαλζει τι χετε αυτματη χωρς προβλματα χρση τηλεφνου. Το eXtraSound εναι να λλο μεγλο χαρακτηριστικ που παρχει μια πληρστερη και με πιο φυσικ χο εμπειρα .Για ευκολα το eXtra περιλαμβνει να τηλεχειριστριο και FM επιλογς
Audéo
Λεο, κομψ και διακριτικ το Audéo ταιριζει αρατα πσω απ το αυτ σας. Η μοναδικ, βραβευμνη σχεδαση και η τεχνολογα σας προσφρει βελτιωμνη κατανηση του λγου, και με την ευρεα γκμα σγχρονων επιλογν χρωμτων μπορετε να εκφρσετε κθε σας στυλ. Το Audéo εναι διαθσιμο σε τρα εππεδα τιμν και τσι υπρχει να Audéo για κθε προπολογισμ
microPower
 Το MICROPOWER εναι εμπνευσμνο απ τη φση. Τρα μπορετε να χετε να ακουστικ βαρηκοας που συνδυζει τις επιδσεις με τον σχεδιασμ. Αυτ το υψηλν επιδσεων, υψηλς ακουστικ βαρηκοας εξουσα χει σχεδιαστε για να προσφρει πιο φυσικ χο και ακογοντας νεση. MICROPOWER συστματα ακραση χουν μια σειρ απ τηλεχειριστρια και FM επιλογς για να επιλξετε
Una
 
Una is  inspired by nature .Una offers you excellent sound quality at an affordable price and feels comfortable right from the start. With its reliable technology Una can improve your quality of life significantly. With Una  quality sound becomes available for everyone. Una has a range of remote controls and FM options for you to choose from.
 

 

        

     

Greek English
an image

145, 115 27
Email: victor.skatsikas@otenet.gr

Phone: 6942439678 - 2107708500
Fax: 2107708500
Newsletter Εγγραφετε

1/11/2009Τρα τα πιο μικρ ακουστικ απο τις καλτερες μρκες